Joanna Wiśniewska, Autor o Studio Leopard

Technologie, produktywność, przedsiębiorczość.