Wybierz mnie, wybierz mnie! Czyli testy automatyczne aplikacji WWW. Część 2.

Wybierz mnie, wybierz mnie! Czyli testy automatyczne aplikacji WWW. Część 2.

W pierwszym poście z tej serii pokazaliśmy podstawowe możliwości Selenium WebDriver skupiając się głównie na wyszukaniu interesującego nas elementu i kliknięciu go bądź wpisania tekstu. Dzisiaj skupimy się na często używanych kontrolkach wyboru